Bestuur

Gemeenschapscentrum De Rinck is een vzw met een Bestuursorgaan en een Algemene Vergadering.

Het Bestuursorgaan:
Het Bestuursorgaan vervult de beheersmatige opdrachten op vlak van financiën, personeel en infrastructuur en volgt de inhoudelijke werking van De Rinck op.

De Algemene Vergadering:
is het overlegplatform van alle verenigingen en personen die op de een of andere manier actief betrokken zijn bij de werking van De Rinck. Een overzicht van deze verenigingen kan je terugvinden onder "Verenigingen".

Het Bestuursorgaan wordt verkozen uit en door de Algemene Vergadering en is verantwoordelijk voor het inhoudelijk en zakelijk beleid van De Rinck.
 

Bestuursorgaan

Johan Pype (Voorzitter)
Tom Barra (Ondervoorzitter)
Isabelle Van Loo (Secretaris)
Jan De Visscher  (Penningmeester)
Hilde Duroi
Stefan Tavernier-Laurens
Sandra Goegebeur
Pieter-Jan Mattheus
Kristien Driljeux
Wiebe Verhoeven
Anne Mertens
Marc Boone
Frank Meys
Kim Laugs
François Cornelis
Peter Vercruysse
Pascal Gevers