Verenigingen

Algemeen

ALGEMEEN

Brussels Museum Van De Geuze vzw
Info: www.cantillon.be - Tel. 02/521 49 28 - Paul Van Beek info@cantillon.be

Bewegingspunt Anderlecht
Info: Tel. 02/557 80 31 - Hans Coene hcoene@acv-csc.be

CCN Vogelzang CBN
Info: http://users.edpnet.be/ccnvogelzangcbn/ e-mail: ccnvogelzangcbn@gmail.com

Centrum & Vertrouwen
Info: Tel. 02/522 37 38 - Liliane Asseau liliane.asseau@skynet.be

Curieus Anderlecht
Info: Tom Barra barratom@gmail.com

Davidsfonds Scheut
Info: Tel. 02/410 98 62 - Steven Van Haelst

Degustatie Het Kapittel
Info: Tel. 02/523 80 86 - Jan De Visscher jan.devisscher@mail.be

Mangoboom in bloei
Info: Tel. 02/520 37 61 - Paul Venneman ntiyumangulu@skynet.be

Femma +
Info: www.femma.be/nl/groep/anderlecht-o-l-vrouw-hemelv

Femma Centrum
www.femma.be/nl/groep/anderlecht-centrum

Femma Anderlecht Vogelenzang
Info: Magda Van der Cruyssen magdavandercruyssen@telenet.be

Genootschap voor Heemkunde De Swaene
Info: Tel. 02/466 02 31 - Miriam Van Varenbergh

Gezinsbond vzw – afdeling Anderlecht
Info: Tel. 02/527 13 66 - Lieve Lalemant-Scheerlinck g.scheerlinck@scarlet.be

Koninklijk Groot Broederschap H.-Guido
Info: Kris Van Kerkhoven broederschap.heilige.guido@hotamail.be

KVLV-Neerpede
Info: kvlneerpede@hotmail.com

KWB-OLV-Hemelvaart Anderlecht
Info: Mike Minnebo liz_mike@gmail.com

Markant
Info: www.markantvzw.be/anderlecht

Masereelfonds Anderlecht
Info: www.masereelfonds.anderlecht  

Omgeving en Cultuur vzw 
Info: Tel.02/773 97 51 - Johan Pype johan.pype@gdfsuez.com

Otu Umu Nwanyi Igbo Belgium (O.U.N.I.B.)
Info: www.otumunwaniyigbo.be

11.11.11.-Anderlecht
Info: www.andere11.blogspot.be

SENIOREN

Veeweide
Info: Tel. 02/522 72 61 - Piet Dujardin piet.dujardin@hotmail.com

Okra Vogelenzang
Info: Tel. 02/522 72 61 - Florentina Coene florentina.coene@hotmail.com

Soc. Seniorenkring Anderlecht Centrum
Info: Tel. 02/520 34 83 - Monique Livyns

Soc. Gepens. Goede Lucht
Info: Ferdinand Mus

Soc. Seniorenkring Het Rad & De Vijvers
Info: Louis Tyzo

Soc. Seniorenkring Peterbos
Info: Tel.02/523 62 56 - Gerard De Groote

Soc. Seniorenkring Scheut
Info: Tel. 02/524 27 57 - Anny Piero

 

KUNST

Erasmus
Info: Tel. 02/527 11 92 - Andrée Buyl – info@choruserasmus.be

De Zinnefolee
Info: Tel. 02/555 06 04 - Luk Deboodt luk@zinnema.be

Koor Onze Lieve Vrouw van Vreugde
Info: Louis vanderstraeten vanderstraeten@hotmail.com

Terra Brasil
Info: Flavio Maciel de Souza ffmusicien@gmail.com - Ylva Berg ylvaberg@gmail.com

Theater Erasmus
Info: www.theater.erasmus.be

 

SPORT

Wandelingen – V.B.S.F.
Info: Tel. 02/523 18 54 - Jan Bril jan.bril@hotmail.be

Royal Olympia Anderlecht – Korfbal vzw
Info: anderlecht@korfbal.be

Sportkring Veeweide 80
Info: Tel. 02/520 81 32 - Germaine Verteneuil germ.verteneuil@hotmail.com

 

ONDERWIJS & JEUGD

Andac vzw (academie beeldende kunsten)
Info: Ivo Bryon ivo.bryon@g-o.be

Chiro wacko
Info: chirowacko@hotmail.com

De Kaameraden vzw
Info: vriendenkring@kaameraden.be

Grensland vzw
Info: info@grensland.org

Legato (Vriendenkring Muziekacademie Anderlecht)
Info: Tel. 02/522 05 51 - Luc Bartholomeus dir@ma-an.be

Oudercomite St.-Guido-Instituut
Info: Tel. 02/523 91 52 - Piet Vandermot www.sintguido.be

 

LEEFMILIEU

Buurtcomite Busselenberg vzw
Info: François Cornelis busselenberg@anderlecht.irisnet.be

Blijdschapcomite Delagaite
Info: Tel. 02/219 62 91 - Olivier Slosse blijdschap@skynet.be

Wijkcomité İlot-Scheut-Eiland
Info: Myriam Leenaers ilotscheuteiland@hotmail.com

*, * *