HERSAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR van de vzw Gemeenschapscentrum De Rinck: Oproep aan de brede lokale gemeenschap om De Rinck mee vorm te geven!

Publicatiedatum: 
Woensdag, 2 januari 2019 - 09:37

In het voorjaar 2019 gaan we over tot de hersamenstelling van de algemene vergadering en raad van bestuur van de vzw gemeenschapscentrum De Rinck.

Elkeen (verenigingen én individuele personen) die lid wil blijven of worden moet een ‘steekkaart/fiche’ met zijn ’lidmaatschapsaanvraag’ invullen en bezorgen op ons voorlopig secretariaat , Dapperheidsplein 26:

  • De huidige verenigingen die willen lid blijven van de algemene vergadering
  • De huidige gecoöpteerden (privépersonen) die lid willen blijven van de algemene vergadering
  • Nieuwe verenigingen die wensen lid te worden van de algemene vergadering
  • Nieuwe privé personen die gecoöpteerd willen worden in de algemene vergadering

Deze steekkaarten kunnen  worden aangevraagd per mail: derinck@vgc.be of  afgehaald op het secretariaat. Onze onthaalmedewerkers helpen je graag bij het invullen van de steekkaart/aanvraag lidmaatschap.

De ‘algemene vergadering’ met de hersamenstelling van de algemene vergadering en raad van bestuur gaat door op dinsdag 26/3/19 om 20u in de nieuwe Rinck

Graag toelichting bij de missie van De Rinck en de procedure van lidmaatschap én hersamenstelling van de algemene vergadering en raad van bestuur bij onze centrumverantwoordelijke Mark Dubois:
tel.  02 524 32 35 of mark.dubois@vgc.be

affiche

De timing op een rijtje:

- Fiches met lidmaatschapsaanvraag  Algemene Vergadering kunnen worden ingediend vanaf heden
- Individuele privé-personen dienen bij hun aanvraag/fiche ‘een motivatiebrief’ te voegen
- Melding voor aanvraag lidmaatschap binnen de raad van bestuur in te dienen vanaf heden
- Idem met aanvraag (+ motivatiebrief!) om functie binnen het dagelijks bestuur op te nemen: voorzitter, secretaris, penningmeester, ondervoorzitter

- Wij vragen iedereen zo snel mogelijk alle aanvragen tot lidmaatschap, kandidaturen raad van bestuur en vraag functieopname binnen dagelijks bestuur binnen te brengen

- De raad van bestuur checkt alle aanvragen en kandidaturen zo snel mogelijk

- 26 maart 2019 : Algemene Vergadering met Hersamenstelling Algemene Vergadering , verkiezing Raad van Bestuur en opname functies binnen het Dagelijks Bestuur

Fotogalerij: 
affiche