Infosessies Naschoolse activiteiten Mangoboom in Bloei

Mangoboom in bloei en De Rinck slaan volgend schooljaar de handen in elkaar voor brede naschoolse ondersteuning van kinderen uit het Nederlandstalige onderwijs die daar nood aan hebben. Op dinsdag 11 juni en donderdag 13 juni van 16u tot 17u, organiseren we 2 momenten waar we meer info geven over het project. 

Kom kijken en horen over de activiteiten. Ontmoet ons en elkaar en als het bij je kind en gezinsleven past, schrijf je in de week van 17 juni bij de balie van De Rinck. Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming kan je dan al je Paspartoe-kaart laten maken, breng hiervoor de nodige documenten mee (vignet van de mutualiteit of attest van mutualiteit of OCMW). 
NASCHOOLSE ONDERSTEUNING, MUZIEKACADEMIE, VAKANTIESTAGES, BOEKPROJECT, CIRCUS & SAMEN SPELEN
***
Venez voir et entendre parler de nos activités. Rencontrez-nous et rencontrez-vous les uns et autres et si cela convient à votre enfant et à votre vie de famille, inscrivez-vous à la réception du Rinck's pendant la semaine du 17 juin. Si vous avez droit à l'intervention majorée, vous pouvez à ce moment faire faire votre carte de reduction Paspartoe, venez avec vos documents prouvant un revenu modéré (vignet de la mutuelle ou attestation de la mutuelle ou CPAS).
SOUTIEN EXTRASCOLAIRE, ACADÉMIE DE MUSIQUE, STAGES DE VACANCES, PROJET LIVRE, LE CIRQUE & JOUER ENSEMBLE
***
Come and see and hear about our activities. Meet us and each other, and if it suits your child and your family life, sign up at the Rinck's reception during the week of June 17. If you have a moderate income, we can make your Paspartoe-card, don't forget to bring the necessary documents (vignet of the mutuality, or document from OCMW/CPAS).
AFTER-SCHOOL SUPPORT, MUSIC ACADEMY, HOLIDAY WORKSHOPS, BOOK PROJECT, CIRCUS & PLAYING TOGETHER