Netwerkdag Anderlecht

Publicatiedatum: 
Vrijdag, 31 januari 2020 - 11:52

Huis van het Kind Anderlecht, Jeugd & Cultuurdienst Anderlecht , Brede School Hartje Anderlecht , Brede School Lucerna , Brede School Kuregem en GC De Rinck nodigen u uit op de Anderlechtse netwerkdag.

Netwerkdag Anderlecht

Programma Netwerkdag Anderlecht 6/2/2020
Huis Van Het Kind Anderlecht – Jeugd & Cultuurdienst Anderlecht – Brede School Hartje Anderlecht –
Brede School Lucerna – Brede School Kuregem – GC De Rinck
Dagplanning
09:00 – 09:20 Onthaal en registratie
09:20 – 10:15 Verwelkoming door Elke Roex (Schepen van Nederlandstalige Gemeenschapsmateries)
Keynote door Ben Verstreyden (stafmedewerker bij De2mos vzw). Hij ondersteunt
lokale besturen in het vorm geven van een doeltreffende netwerksamenwerking met
als doel het realiseren van meer en krachtigere participatie van kwetsbare mensen
aan het lokale vrijetijdsaanbod .
10:15 – 11:15 speed dating
11:15 – 11u:30 pauze
11:30 – 13:00 thematafels, 1ste keuzeblok
13:00 – 14:00 lunch + infomarkt
14:00 – 15:30 thematafels, 2de keuzeblok
15:30 – 17:00 receptie
Infomarkt
Tijdens de middagpauze gaat er een 'infomarkt' door. Wie dit wenst kan zijn of haar organisatie komen
voorstellen. Je kan een tafel bemannen en documentatie van je organisatie uitdelen en/of
geïnteresseerden te woord staan. (Gelieve het aantal flyers of brochures beperkt te houden en de
overgebleven exemplaren na afloop terug mee te nemen.)
Thematafels
1. Voorlezen komt voor lezen
Een reizende interactieve tentoonstelling voor ouders en begeleiders van jonge kinderen (0-6j)
Voorlezen helpt om kinderen sneller en met meer plezier te leren lezen. De tentoonstelling rekt het
begrip ‘voorlezen’ breed uit en beschouwt de hele wereld als een boek. De focus ligt op de vele kleine
stapjes die tot leesplezier leiden.
Hoe werken wij, vanuit verschillende sectoren, samen rond leesbevordering en een leesbeleid voor
dezelfde doelgroep: de ouders en hun kinderen? (project “Open The Door for reading” )
Wat kan de bibliotheek als strategische partner voor deze samenwerking betekenen?
Met: Krista Donckers (Opgroeien in Brussel VGC), Nicoleta Vandeputte (Huis van het Kind Anderlecht),
Kim Vanden Berghe (Bibliotheek Anderlecht), Astrid Van Gilse (OBIB)
2. Tales@Home: een digitale tool om met ouders en kinderen in gesprek te gaan over meertalig
opgroeien/opvoeden
Op de website www.talesathome.eu vind je de digitale tool TALES@home. Je vindt er ook digitale
lessen en een handleiding. In de workshop gaan we een stapje verder en diepen we je ondersteunende
rol als professioneel uit. In een inleiding gaan we in op het belang van de thuistalen. We overlopen
concreet hoe de tool werkt verkennen de uitgebreide mogelijkheden die dit instrument je biedt. Aan de
hand van cases analyseren we thema’s die best bespreekbaar worden gemaakt en hoe je dat kan
opnemen.
Met: Patricia Civetta ( Foyer vzw)
3. Warme transitie
Wat is ‘warme transitie’? Hoe kunnen wij, vanuit verschillende sectoren, op een kwalitatieve
pedagogische manier, een permanente warme overgang naar kinderopvang en school garanderen voor
alle kinderen? Wat houdt een holistische kijk op de ontwikkeling van het kind in? Benieuwd? Neem
dan deel aan de uitwisseling tussen partners en sectoren rond warme transitie door het delen van
goede praktijken.
Met: Elisa Berckmans (Hopon), Caroline Vos (VGC Entiteit Gezin) , Katrijn Vercauteren (OCB)
4. Ouderbetrokkenheid
Tijdens deze thematafel wilt Brede School Kuregem nagaan welke stappen geleid hebben tot een
hogere ouderbetrokkenheid in de GBS kameleon. Wat is de rol van brede school Kuregem bij het
bevorderen van ouderparticipatie? Heeft deze verhoogde betrokkenheid een invloed heeft op de
leerprestaties van de kinderen? Hoe kunnen we alle ouders bereiken?
Brede School Hartje Anderlecht licht toe hoe zij ouders toeleiden. Met een schooloverschrijdende
oudergroep gaan ze maandelijks op uitstap naar een plaats in de buurt om de wijk en het socioculturele en hulpverleningsaanbod te leren kennen.
Met: Aurore Sirjacq (directie GBS kameleon) en Katrijn De Troyer (zorgcoorindator GBS Kameleon), Lien
Jansen (Brede School Hartje Anderlecht)
5. Kansarmoede bij Brusselse gezinnen
In Brussel groeit bijna 1 op 3 kinderen op in een kansarm gezin. In het werkveld worden we regelmatig
geconfronteerd met onwetendheid en ongerustheid rondom deze problematiek. We gaan in dialoog
met een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting om het inzicht in de leefwereld van
kinderen en gezinnen in armoede te verhogen. We staan stil bij aspecten binnen je organisatie die
geen of onvoldoende rekening houden met de leefwereld van gezinnen in armoede. We maken kennis
met de werking van het CAW en bespreken hoe en wanneer je een gezin in nood kan doorverwijzen.
Met: Els Boucher (CAW Brussel / Anderlecht), + ervaringsdeskundige Welzijnswerk
6. Intergenerationeel samenwerken
In deze sessie voeren enkele lokale Anderlechtse organisaties een pleidooi voor meer projecten die
generaties met elkaar verbinden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven ze tips mee en
waarschuwen ze voor de valkuilen om zelf intergenerationeel aan het werk te gaan. Lokaal
dienstencentrum Cosmos en Maks vzw geven hun kijk op het thema.
Met: Lokaal Dienstencentrum Cosmos, Maks vzw , Catherie Gouffau & bewoners (seniorie Bizet)
7. Participatieve kunst
Het praktijkvoorbeeld Chateau Nour, een non-profit kunstruimte in Anderlecht, toont hoe kunst als
verbindend middel kan optreden in een buurt. Hoe kan je contact maken met de buurt, wat zijn de
drempels en ervaringen?
Met: Benjamin Verhoeven (Komplot) , Sonia Dermience (Komplot)
8. Buurtwandeling Veeweide
Al wandelend door Veeweide krijg je tijdens deze sessie een nieuwe bril aangereikt om uw buurt te
lezen: welke dynamieken kenmerken deze buurt en waar kan je op letten als je in deze buurt navigeert.
Met: Frank Meys (Odisee)
9. Buurtmapping Resokit
Tijdens deze thematafel gaan we op zoek naar hoe Brusselse welzijnsorganisaties de netwerken in hun
buurt kunnen versterken aan de hand van buurtmapping. Een oefening om uit te pluizen wat er al
bestaat in een buurt en hoe organisaties elkaar kunnen versterken om sociaal isolement van kwetsbare
burgers tegen te gaan.
Met: Els Vos (Odisee)
Inschrijven
Iedereen kan aan twee thematafels deelnemen. De plaatsen per thematafel zijn beperkt, snel
inschrijven is dus de boodschap!
Deelname is gratis, inschrijven graag voor 30/1 via dit inschrijvingsformulier:

https://docs.google.com/forms/d/1gvVtmKCFCsWgdXD_hltgyCqrJ-iexTMzASa0DBH...

 

 

Bijhorende documenten: 
AttachmentSize
PDF icon Programma netwerkdag.pdf158.83 KB