PROJECTOPROEP "LICHT" IN ANDERLECHT

Publicatiedatum: 
Dinsdag, 10 november 2020 - 05:53

Gemeenschapscentrum De Rinck wil “Licht“ in Anderlecht brengen tijdens de eindejaarsperiode die ons thuis houdt omwille van Covid-19.

PROJECTOPROEP "LICHT" IN ANDERLECHT

Gemeenschapscentrum De Rinck wil “Licht“ in Anderlecht brengen tijdens de eindejaarsperiode die ons thuis houdt omwille van Covid-19.
We roepen kunstenaars, artiesten en/of organisaties uit Anderlecht op een voorstel tot project in te dienen dat ons met warmte kan verbinden.

 

Belangrijkste criteria:

- Alleen kunstenaars, artiesten en/of organisaties die gevestigd of actief zijn in Anderlecht kunnen intekenen voor deze oproep.
- Het aanvraagdossier dient ten laatste verstuurd zijn naar eric.deJonge@vgc.be op woensdag 25/11/2020
- De activiteit dient plaats te vinden of afgeleverd te worden ten laatste op 24/12/2020 in Anderlecht
- Het dossier bevat een geargumenteerde begroting van max € 1.500,-
- Het ingediende project moet rekening houden met de beperkingen die de huidige corona-maatregelen ons opleggen
- Het project is een cultureel geïnspireerd verbindend werk dat liefst plaatsvindt in de openbare ruimte of tracht zoveel mogelijk Anderlechtenaren te bereiken
- De indiener waakt mee over de communicatie van het gefinancierde project

 

Dossier moet volgende gegevens omvatten om ontvankelijk te zijn:
1. Contactgegevens van de indiener
2. Omschrijving van het project (max 250 karakters)
3. Gedetailleerde begroting