Update Coronamaatregelen 15 oktober 2021

UPDATE CORONAMAATREGELEN 15 OKTOBER 2021

Vanaf 15 oktober ‘21 gelden er nieuwe corona-afspraken voor alle gebruikers en activiteiten in onze gebouwen.

Covid Safe Ticket (CST)
Voor een aantal activiteiten is het Covid Safe Ticket verplicht en zal door een vertegenwoordiger van het GC of van de organisator van een activiteit gevraagd worden om een Covid Safe Ticket en een identiteitsbewijs voor te leggen.
Het Covid Safe Ticket (QR-code) wordt gescand. Indien de scan ‘Groen’ is krijg je toegang, is de scan ‘rood’ dan krijg je geen toegang tot de activiteit.
Het Covid Safe Ticket is verplicht voor alle sportactiviteiten die in ons centrum doorgaan: yoga, tai-chi... en voor alle evenementen waarbij 50 mensen of meer verwacht worden.

Gebruikers van het gebouw
Elke huurder van onze infrastructuur is verplicht om deze maatregelen toe te passen voor de begeleiders EN deelnemers van de activiteit. Via https://coronavirus.brussels/nl/covid-safe-ticket-brussels/ bekom je alle info ivm CST en de scan app die je moet gebruiken ter controle. Heb je hulp nodig of specifieke vragen over hoe het CST moet toegepast worden in onze lokalen: nemen dan contact op met ons: derinck@vgc.be of 02 524 32 35

Deelnemers
Sport-activiteiten : Er is een CST-plicht voor alle sportactiviteiten vanaf 16 jaar. Ben je ingeschreven voor 1 van onze sportactiviteiten en wens je omwille van de nieuwe maatregelen niet verder deel te nemen, dan betalen wij het saldo van je inschrijving terug. Je kan ons telefonisch of per mail bereiken hiervoor.

Kleine activiteiten (minder dan 50 deelnemers): De organisator kan ervoor kiezen om met CST te werken, je wordt hiervan op voorhand op de hoogte gebracht. Indien niet gekozen wordt voor het CST: de activiteit gaat door met mondmaskers en/of afstand. De capaciteit van de zaal wordt verlaagd om afstand te kunnen garanderen.

Culturele en grote activiteiten (meer dan 50 deelnemers): Het Covid Safe Ticket is altijd van toepassing. Het covid-safe bewijs van elke deelnemer vanaf 12 jaar wordt gescand aan de deur van de activiteit.

Voorzorgmaatregelen in het gebouw
De mondmaskerplicht in de gangen en toiletten blijft behouden, enkel in de zaal waar de activiteit met CST plaatsvindt, mag je je mondmasker afzetten.
Het verluchtingssysteem in onze gebouw is heel recent en werkt op basis van CO2-metingen. De luchtkwaliteit is gegarandeerd voor de maximumbezetting van onze zalen.
Er zijn CO2-meters beschikbaar in verschillende lokalen, zo kan je als deelnemer zelf de luchtkwaliteit opvolgen (onder 900ppm = safe).

Meer info op: https://coronavirus.brussels/
Voor het CST : https://coronavirus.brussels/nl/faq-covid-2/covid-safe-ticket-faq/