BESTUURSORGAAN EN ALGEMENE VERGADERING

De Rinck is een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) en wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Algemene vergadering. 

Bij de Algemene vergadering krijgen alle aangesloten verenigingen in een stem. Hier wordt beslist over de grote lijnen van de werking en de financiën.

De Raad van Bestuur volgt de werking van dichtbij op. Deze groep van vrijwilligers denkt graag mee:

 • Johan Pype ● voorzitter
 • Tom Barra ● ondervoorzitter
 • Isabelle Van Loo ● secretaris
 • Jan De Visscher ● penningmeester
 • Anne Mertens
 • Wiebe Verhoeven
 • Pascal Gevers
 • Kristien Driljeux
 • Hilde Duroi
 • François Cornelis
 • Peter Vercruysse
 • Frank Meys
 • Kim Laugs

Waarnemers: Bieke Comer ● gemeente Anderlecht, Nina Van der Stuyft ● VGC, Sofie Decorte ● centrumverantwoordelijke