© @thebeatinbetween @flyers_for_falastin

Palestina Boodschap

Artwork door The Beat in Between for Flyers for Falastin.

[ENG below]

🍉

Op dit moment worden immens veel mensenlevens in Palestina op een gruwelijke manier beëindigd. Als gemeenschapscentrum willen we hier niet van wegkijken. Zoals we niet willen wegkijken van het leed van alle slachtoffers van onderdrukking en kolonisatie wereldwijd, zowel vroeger als nu. We benadrukken de rechten en waardigheid van ieder mens, onvoorwaardelijk. 

In tijden van polarisatie is het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ons te blijven inzetten voor verbinding. De Rinck wil hieraan bijdragen door een plek te zijn voor gesprek, solidariteit en ontmoeting. Racisme, antisemitisme, moslimhaat en alle andere vormen van discriminatie jegens de menselijke diversiteit zijn niet welkom. 

Als mensen leren we samen. Spreek gerust iemand van De Rinck aan, of mail ons, met je twijfels en vragen. 

🕊 Teken hier de petitie van Amnesty International voor een volledig staakt-het-vuren in Gaza.
📚 Het is belangrijk om te begrijpen hoe machtsstructuren onrechtvaardigheid in stand houden. Leer bij over Israël en Palestina en door hierover te lezen. Betrouwbare bronnen zijn Lucas Catherine, Ilan Pappé en Edward Said.

Palestina activiteiten in de Rinck:

  • Op 29/11 lazen we samen de Gaza monologen in het Nederlands, Arabisch, Engels, Frans en Spaans. Heel erg bedankt aan alle deelnemers voor jullie warmte en solidariteit!
  • Van 29/11 tot eind januari was in de gang van De Rinck de tentoonstelling Palettes of Palestine te zien. Deze expo toont kunstwerken van tieners uit Gaza, en is geschikt voor jong en oud. In januari kwamen meerdere basisschoolklassen de expo bezoeken en deden hier een workshop rond met kunstenares Suzanne Groothuis.
  • Op 17/12 organiseerde het internationale dichterscollectief Poems from, for and to Palestine een gezamenlijk leesmoment in de café ruimte. Samen lazen we gedichten van Palestijnse schrijvers en schrijfsters en gaven geluid aan hun stemmen.
  • Voor het Poëzie & Party event op 27 januari werd een selectie van Palestijnse gedichten opgehangen aan de muren van De Rinck. Deze gedichten zijn nog te zien en lezen tot eind februari.
  • Op 15 februari organiseerden De Rinck, FMDO, Citizenne en Mix-Up een Palestina avond. We boden ruimte om te praten, te delen, te creëren en je te informeren.

🍉

At this moment, immense numbers of human lives in Palestine are being ended in the most horrible way. As a community center we do not want to look the other way. As we do not want to look the other way when it comes to the suffering caused by systems of oppression and colonization worldwide, past and present. We emphasize the rights and dignity of every human being on this planet, unconditionally. 

In times of polarization, it is a collective responsibility to sustain and foster connection. De Rinck wants to contribute to this by being a place for conversation, solidarity and encounter. Racism, anti-Semitism, Muslim hatred and all other forms of discrimination against human diversity are not welcome. 

As human beings we learn together. Please feel free to speak to someone at De Rinck, or email us, with your doubts and questions.

🕊 Click here to sign Amnesty International's petition for a total cease-fire in Gaza.
📚 It is important to understand how power structures perpetuate injustice. Learn about Israel and Palestine by reading about it. Reliable sources are Lucas Catherine, Ilan Pappé and Edward Said.

Palestine activities in the Rinck:

  • On 29/11 we have collectively read the Gaza monologues in Dutch, Arabic, English, French and Spanish. Many thanks to all the participants for your warmth and solidarity!
  • From 29/11 until the end of January, the exhibition Palettes of Palestine was on display in the corridor of De Rinck. This expo shows artworks by teenagers from Gaza, and is suitable for young and old. In January, several primary school classes visited the expo and did a workshop around it with artist Suzanne Groothuis.
  • On 17/12, the international poetry collective Poems from, for and to Palestine organised a joint reading moment in the café space. Together, we read poems by Palestinian writers and authors and gave sound to their voices.
  • For the Poëzie & Party event on 27 January, a selection of Palestinian poems was hung on the walls of De Rinck. These poems can still be seen and read throughout February.
  • On 15 February, De Rinck, FMDO, Citizenne and Mix-Up organised a Palestine evening. We offered space to talk to each other, share, create and inform yourself.