Publicaties

Onder deze rubriek vind je verschillende publicaties van De Rinck. 

Het maandblad RinckRond bestaat niet meer, wel kan men een Activiteit invullen via agenda.brussels en vervolgens verschijnt deze in de agenda van www.anderlecht.be. Opgelet: als men wilt dat hun evenement in de agenda van de gemeentekrant wordt opgenomen, moet dit dan 1 maand op voorhand sturen via anderlechtcontact@anderlecht.brussels !

Maandblad

Jan-Feb

maandblad van Gemeenschapscentrum De Rinck.