Nieuws

Aantal nieuwsberichten: 7
WIJ ZIJN VERHUISD NAAR DE NIEUWE RINCK! - 23/01/2019

Wij zijn verhuisd naar Dapperheidsplein 7, doordat de werken nog niet afgerond zijn zullen wij enkel ontvangen op afspraak. Contacteer ons op 02 524 32 35 of via mail Derinck@vgc.be en dan ontvangen wij jullie met plezier!

HERSAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR van de vzw Gemeenschapscentrum De Rinck: Oproep aan de brede lokale gemeenschap om De Rinck mee vorm te geven! - 02/01/2019

In het voorjaar 2019 gaan we over tot de hersamenstelling van de algemene vergadering en raad van bestuur van de vzw gemeenschapscentrum De Rinck.

Elkeen (verenigingen én individuele personen) die lid wil blijven of worden moet een ‘steekkaart/fiche’ met zijn ’lidmaatschapsaanvraag’ invullen en bezorgen op ons voorlopig secretariaat , Dapperheidsplein 26:

  • De huidige verenigingen die willen lid blijven van de algemene vergadering
  • De huidige gecoöpteerden (privépersonen) die lid willen blijven van de algemene vergadering
  • Nieuwe verenigingen die wensen lid te worden van de algemene vergadering
  • Nieuwe privé personen die gecoöpteerd willen worden in de algemene vergadering

Deze steekkaarten kunnen  worden aangevraagd per mail: derinck@vgc.be of  afgehaald op het secretariaat. Onze onthaalmedewerkers helpen je graag bij het invullen van de steekkaart/aanvraag lidmaatschap.

De ‘algemene vergadering’ met de hersamenstelling van de algemene vergadering en raad van bestuur gaat door op dinsdag 26/3/19 om 20u in de nieuwe Rinck

Graag toelichting bij de missie van De Rinck en de procedure van lidmaatschap én hersamenstelling van de algemene vergadering en raad van bestuur bij onze centrumverantwoordelijke Mark Dubois:
tel.  02 524 32 35 of mark.dubois@vgc.be

Je kind inschrijven in een Nederlandstalige secundaire school in Brussel ? - 21/12/2018

Meld je kind voor het schooljaar 2019-2020 aan op www.inschrijveninbrussel.be tussen 7 januari (9u.) en 1 februari 2019 (16u.).

Bewogen laat niemand onbewogen - 12/12/2018

Festival Bewogen creëert ontmoetingen tussen mensen die al langer in Brussel wonen en vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers. Kunst en cultuur worden van 20 tot 24 februari ingezet om ogen te openen.

Repair Café in GC De Rinck - Elke 2de donderdag van de maand van 18u tot 21u - 26/09/2018

Een nieuw initiatief dat ons alvast een warm hart bezorgt en vanaf 13 september maandelijks een plek krijgt in De Rinck is het Repair-Café Anderlecht. Ontstaan als een burgerinitiatief in het participatiehuis in 2017 en wegens plaatsgebrek en onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden bij ons komen aankloppen.  Voorlopig te vinden in de cafetaria van De Koer, elke tweede donderdag van de maand, van 18 tot 21 uur.

In het repair-café kunnen mensen uit de buurt terecht met hun defecte huishoudtoestellen, kleine elektro, kleren, computers, gsm, tablet, enz.  De herstelling gebeurt door vrijwilligers en is gratis (vrije bijdrage kan).  Breng je toestel met alle accessoires mee (afstandsbediening, oplader, kabels, batterijen..). Schrijf je ter plaatse in en wacht je beurt af. Met of zonder drankje uit onze bar.
Het hoofdidee is ‘samen herstellen’. 

Graag doen we nog een warme oproep om extra handige Harry’s en Henriëtte’s aan te trekken in om het even welke branche.  Ben je een kei in elektriciteit, naaien, informatica… ?  Hieronder kan je reageren. Een fietsenhersteller zou te gek zijn.

 

Procedure aankondigingen activiteiten - 01/03/2018

Procedure van aankondigen eigen activiteiten in Rinck Rond

Rinck Rond is een tweemaandelijks tijdschrift. Bezorg je activiteiten aan De Rinck en de gemeente via https://agenda.brussels. Op deze manier hebben zowel De Rinck als de gemeente alle informatie.

Lukt het niet of heb je vragen hierbij, neem dan met contact op met De Rinck. Wij staan je graag met woord en daad bij voor het invoeren van je activiteiten. Tel. 02 524 32 35, vraag naar Daisy of Gertjan, derinck@vgc.be.

Wanneer vul ik de evenementen in via https://agenda.brussels? Je vult de gegevens, zowel teksten als foto’s, in op deze site zodra je activiteit gepland is én kan gecommuniceerd worden. Doe dit altijd zo vlug als je kan. Wij zorgen ervoor dat ze tijdig in Rinck Rond terechtkomen. Er zijn dus geen deadlines meer, alles kan continue worden ingebracht !

 

Een tijdelijke locatie voor onze administratie en onthaal - 23/02/2016

De verbouwing van GC De Rinck zijn van start.

Gedurende de werken zal het Centrum een andere locatie hebben.

waar het onthaal en de administratie zal zijn? Wees gerust, we gaan niet ver. We bevinden ons op het Dapperheidsplein 26 (net aan de overkant van het plein). Kom ons zeker een bezoekje brengen.

Waar zullen de activiteiten doorgaan vanaf de afbraak? In de Academie, maar kom gerust naar ons secretariaat en wij begeleiden u.

Hou onze website in de gaten.