Over ons

GC De Rinck is het Nederlandstalige gemeenschapscentrum van Anderlecht, waar ook Frans- en anderstalige bezoekers hun weg vinden. 

De Rinck ligt in hartje Anderlecht aan het Dapperheidsplein. Begin 2019 heropende het centrum in een nieuwbouw achter de historische façade. Samen met de partners van het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid werkt De Rinck aan sociale cohesie en zelfontplooiing van de Anderlechtenaren. Het centrum stelt zich op als facilitator, ondersteuner, netwerker en koppelaar, en streeft ernaar de inwoners zoveel mogelijk te betrekken.

De Rinck profileert zich als creatief, participatief en geëngageerd huis in een veranderende stad. Binnen het cultuurbeleid zet het centrum in op duurzaamheid en inclusie. Mensen met diverse achtergronden, in kwetsbare situaties, ouderen... zijn evengoed deelnemers. De Rinck maakt maximale ruimte vrij – in de brede betekenis - om inwoners hun eigen ding te laten doen. Ook faciliteert De Rinck creatie, experimenten en spel in de openbare ruimte.

De Rinck is een van de 22 gemeenschapscentra die samen n22 Brussel vormt.

MEDEWERKERS

MEDEWERKERS

BESTUURSORGAAN EN ALGEMENE VERGADERING

BESTUURSORGAAN EN ALGEMENE VERGADERING

VERENIGINGEN

VERENIGINGEN